Om oss

Science Fika är en grupp doktorander som är intresserade av att dela vetenskapliga koncept med allmänheten. Syftet med Science Fika är att informera människor om ny och spännande forskning och förhoppningsvis inspirera människor att ta del av forskningen också.

Science Fika-kommittén består för närvarande av tre doktorander:
Oreste Affatato, Amelia Dahlén, och Markus de Ruijter (och många frivilliga som hjälper att förbereda fikan)

Vi är angelägna om att utöka vår kommitté. Om du vill delta, vänligen kontakta oss på info@sciencefika.se

Lika samhällen

Open Science Uppsala
Open Science är tillämpningen av den vetenskapliga metoden på ett så transparent sätt som möjligt, såsom Open Access-document, Open (och FAIR) Data, Open Code, Open peer-review, ”preregistration and registered reports”, vilket resulterar i forskning som är (mer sannolikt) reproducerbar. Denna grupp diskuterar för- och nackdelar med Open Science genom att diskutera uppsatser och bjuda in talare.
Mer information om Open Science Uppsala finns här.