Science Fika

Vilka är de yttersta elementen som utgör materian i vårt universum? Vad ger upphov till lysande stjärnor och svarta hål? Hur många världar finns det? Vilka är de mekanismer som kan försämra vår hälsa och leda till sjukdom? Vad drev enkla kemiska föreningar till att bilda mer komplexa molekyler som i slutändan skapade liv på jorden? Mänskligheten och vetenskapen kan tillsammans svara på dessa frågor. Kanske kan vi nå svaret på den ultimata frågan: varför finns det något snarare än ingenting?

En annorlunda fika

Kom och njut av fika och vetenskap!
Science Fika är ett återkommande evenemang där vi delar vår passion för vetenskap och pratar om olika ämnen på ett lättförståeligt språk. Vid varje tillfälle kommer en talare att ha ett föredrag på 20 minuter om ett vetenskapligt koncept, för att stimulera din nyfikenhet och visa dig skönheten i vetenskap. Efter presentationen bjuds det på gratis fika och möjligheter att mingla och diskutera på ett mer informellt sätt. Så varmt välkommen att luta dig tillbaka och njuta av spännande vetenskap!

Kommande Fikas

feb 25
Tid: 14:00
Plats: Uppsala Stadsbiblioteket – Mallas sal
Talare: Mikael Höök
Språk: Svenska
DALL·E 2024-01-19 12.09.12 – Create a single human silhouette containing visual representations of the three existential threats war, scarcity of resources, and climate crisis, w

Krigshot, Resursbrist, och klimatkris: perspektiv på existentiella risker för samhället

Globala katastrofrisker är händelser som allvarligt kan skada människors välbefinnande över hela världen. Här hittar vi hotbilder som exempelvis pandemier, supervulkaner, asteroidnedslag, klimatförändringar, sinande resurser, och teknologiska risker som AI eller kärnvapen. Presentationen syftar till att öka medvetenheten om och förståelsen för globala katastrofrisker, deras vetenskapliga grund, och hur vi kan förhålla oss till dem.
mar 10
Tid: 14:00
Plats: Stadsbiblioteket - Mallas sal
Talare: Lisa Lindgren
Språk: Engelska
relation

Lets talk about sexual health baby

Sexuell hälsa är en del av vårt generella välmående och något som både kan bringa glädje men även innebära svårigheter. Sex kan väcka många tankar och känslor. Så kom och lär dig mer kroppen, lusten och praktiken… Allt givetsvis baserat på forskning kring ämnet.

mar 24
Tid: 14:00
Plats: Stadsbiblioteket - Mallas sal
Talare: Maria Tenje
Språk: Svenska
EMBLA_chip2

Kan mikrotekniken ersätta djurförsök?

Mikroteknik är metoder och system som började utvecklas på 50- och 60-talet när den första datorn – som då fyllde hela stora rum – hade visat sin potential. Drivkraften var att kunna tillverka mindre transistorer så att fler människor och företag skulle få tillgång till den nya tekniken. Den tekniska utvecklingen har gått i rekordfart och i dag tar vi den helt förgiven då våra smarta mobiler är en del av vår vardag. Vad vi kanske inte känner till är att samma metoder kan användas inom läkemedelsutvecklingen för att utvärdera terapeutisk effekt och biverkningar av nya mediciner. Den här forskningen ligger i sin linda men framtidsambitionen är att helt kunna ersätta dagens djurförsök inom medicinsk och farmaceutisk forskning. Kom och lyssna då jag berättar om hur detta kan tänkas gå till och vad vi gör i min forskargrupp vid Ångströmlaboratoriet för att driva utvecklingen framåt!

apr 7
Tid: 14:00
Plats: Stadsbiblioteket - Mallas sal
Talare: Torbjörn Westerlund
Språk: Svenska
pexels-richy-dannielz-9078383

Regler för släktskap och äktenskap – hur man undviker inavel i Australiens ursprungsbefolkning

Genetiker har under ett antal år hävdat att det kommit en enda invandringsvåg till Australien (före britterna), för 50-60000 år sedan. Men om så är fallet, hur har aboriginerna lyckats undvika farlig inavel under så lång tid? Svaret återfinns i deras släktskapssystem och de till dessa kopplade äktenskapsreglerna. Men förresten, har de verkligen lyckats undvika farlig inavel? Vad säger de senaste genetiska rönen? Dessa frågor ska vi undersöka i denna presentation.

apr 21
Tid: 14:00
Plats: Stadsbiblioteket - Mallas sal
Talare: Oreste Affatato
Språk: Engelska
ALG181541

Tidens Gåta

Vad är tid? Så nära oss och ändå så avlägset, så intimt och ändå så universellt. Mänskligheten har ifrågasatt sig själv i årtusenden om tidens natur. Efter allt detta, vad har vi lärt oss?Tidigare Fikas

nov 26, 2023
Tid: 14:00
Plats: Uppsala Stadsbiblioteket – Mallas salen
Talare: Gabriele Messori
Språk: Svenska
Dszpics1

Extremt väder: hänger det ihop med klimatförändringar?

Det senaste året har bjudit på flera rekordslående extremväderhändelser. Är detta på grund av klimatförändringar? Jag ska ge en överblick av hur klimatforskare arbetar med att koppla enskilda extremväderhändelser till klimatförändringar, och diskutera hur ovanligt vädret och klimatet under det senaste året har egentligen varit.

nov 12, 2023
Tid: 14:00
Plats: Uppsala Stadsbiblioteket – Mallas salen
Talare: Carlos Perez de los Heros
Språk: Engelska
Carlos-Perez

Mörk materia: ett fönster till det mörka universum

Ungefär 25% av universums innehåll består av en okänd typ av substans som vi kallar mörk materia. Detta har varit känt sedan 1930-talet, men astrofysikerna har hittills inte lyckats upptäcka det. Vad finns det för bevis för mörk materia? Hur söker fysiker efter det okända? Föreläsningen kommer att guida dig genom ett av de mest märkliga och spännande forskningsområdena inom fysik och astrofysik idag.

okt 29, 2023
Tid: 14:00
Plats: Uppsala Stadsbiblioteket – Mallas salen
Talare: Linn Boldt-Christmas
Språk: Engelska
Triple-star_sunset

Exoplanetatmosfärer: väderrapporter från främmande världar

Idag har astronomer bekräftat att det finns över 5 000 planeter i avlägsna solsystem. Dessa kallas exoplaneter, för extrasolära planeter, vilket betyder avlägsna planeter i omloppsbana runt andra stjärnor än vår sol. Men vad vet vi om dessa främmande världar? Hur är deras atmosfär och kan vi bo där? Lyssna på en väderrapport från din lokala exoplanet!

okt 15, 2023
Tid: 14:00
Plats: Uppsala Stadsbiblioteket – Mallas salen
Talare: Maria Ask
Språk: Svenska
Strokkur_geyser_eruption,_close-up_view

Geoenergi, djupgeotermi och energilagring – outforskade delar i Sveriges förnybara energimix

Detta föredrag handlar om en fantastisk naturresurs – värme från mark, berg och vatten som finns under våra fötter. Man delar in värme från jorden i geoenergi (ibland kallad grund geotermi, som är solenergi som passivt lagras i de övre jord- och berglagren samt vattendrag) och djupgeotermi (instängd termisk energi från då Jorden bildades och värme som produceras genom radioaktiva sönderfall i berggrunden). Berggrunden kan också användas för lagring av värme och kyla. Sverige behöver utveckla dessa förnybara energiresurser och lagringskapacitet för att klara den gröna omställningen. Jag ser fram emot att ses!

okt 1, 2023
Tid: 14:00
Plats: Uppsala Stadsbiblioteket – Mallas salen
Talare: Markus de Ruijter
Språk: Engelska
Markus2

Under ytan: hur personlighetsdrag formar våra liv

Sambandet mellan sinne och kropp har varit ett föremål för studier sedan det forntida Egypten. Det har blivit allt tydligare att ett friskt sinne och en frisk kropp är nära sammanflätade. I den här presentationen kommer vi att fördjupa oss i personlighetens rike i sinnet och utforska dess förhållande till vår allmänna hälsa. Vi kommer också att ge en kortfattad introduktion till begreppet personlighet, dess ursprung och de metoder som används för att bedöma personlighetsdrag.

sep 17, 2023
Tid: 14:00
Plats: Uppsala Stadsbiblioteket – Mallas salen
Talare: Sara Lopes van den Broek
Språk: Engelska
Pierre_and_Marie_Curie

Radioaktivitet: En guidad rundtur i hur vi utvecklar radiospårämnen

Välkommen på en snabbkurs om radioaktivitet och hur vi kan använda den i medicinsk diagnostik. Har du någonsin undrat över hur strålning produceras och hur anställda hanterar höga mängder radioaktivitet? Hur omvandlas osynlig strålning till synliga bilder av kroppen? Kom och lär dig mer om utvecklingen av ”radioaktiva spårämnen” som gör att vi kan få detaljerade bilder av kroppens insida.

jun 3, 2023
Tid: 14:00
Plats: Uppsala Stadsbiblioteket – Mallas salen
Talare: Manon Dubol
Språk: Engelska
manon

Könsskillnader i hjärnan

Vem har inte redan undrat om, eller hur mycket, vårt biologiska kön (dvs. våra könskromosomer X och Y) kan påverka vår hjärna? Även om det finns stora likheter mellan mäns och kvinnors biologi kan könet göra skillnad när det gäller hälsorisker, inklusive psykiska störningar. Hur vi kan tillämpa neuroavbildningstekniker för att jämföra hjärnan hos de olika biologiska könen och vad vi lärt oss av hjärnavbildningsforskningen om könsskillnader i hjärnan kommer att diskuteras under denna Science Fika.

maj 20, 2023
Tid: 14:00
Plats: Uppsala Stadsbiblioteket – Mallas salen
Talare: Mohamad Ali
Språk: Engelska
Epithelial-cells

Cancertillväxt och metastaser

För många människor är cancer den värsta mardrömmen någonsin. Men till skillnad från vad du kanske tror representerar Kräftan den sanna meningen med livet som kan vägleda oss till mänsklighetens heligaste hemlighet. I mitt föredrag kommer jag att förklara hur cancer är ett universum i sig självt och hur man kan utnyttja det för ett bättre liv.

maj 6, 2023
Tid: 14:00
Plats: Uppsala Stadsbiblioteket – Mallas salen
Talare: Peter Frykholm
Språk: Svenska
Michelangelo,_Creation_of_Eve_01

Anestesi till barn: hur vet vi om det lilla barnets hjärna påverkas av narkosen?

Jag vill berätta om vad forskningen hittills visat om risk för kognitiv påverkan av anestesi till barn, vad vi gör för att minska riskerna för påverkan under en sövning samt något om den forskning som vi själva håller på med i Uppsala.

apr 23, 2023
Tid: 14:00
Plats: Uppsala Stadsbiblioteket – Mallas salen
Talare: Tobias Mothes
Språk: Svenska
The-waters-of-lethe-by-the-plains-of-elysium-1880

Vad är Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens, men trots över 100 års forskning så vet vi inte exakt vad som orsakar sjukdomen eller hur den sprids i hjärnan. Varför är det så svårt? Kom och lär dig hur Alzheimersforskningen har utvecklats under åren i jakten på ett läkemedel.